Coming Soon....

Everything Goat

In the background we are currently working hard to develop the business even further, progressing to Goats cheese and more.

Watch this space !

 

Cwt Gafr

Handcrafted Goats Milk Soap
Sebon Llaeth Geifr â wedi'i wneud â llaw

Handcrafted goats milk soap made on a small holding on the Llyn Peninsula.  Made by a Welsh soap maker Charlotte Jones.

Natural ingredients, gentle on very sensitive skin prone to Eczema at an affordable price.


And no plastic packaging !

Sebon llaeth gafr a wnaed ar ddaliad bach ym Mhen Llŷn. Gwnaed gan wneuthurwr sebon o Gymru, Charlotte Jones.

Mae'r gynhwysion Naturiol, yn dyner ar groen sensitif iawn yn dueddol o Ecsema am bris fforddiadwy.

A dim pecynnu plastig!

66113272_1243386509176004_2824002664260435968_n_edited_edited.jpg