Cwt Gafr

Handcrafted Goats Milk Soap
Sebon Llaeth Geifr â wedi'i wneud â llaw

Handcrafted goats milk soap made on a small holding on the Llyn Peninsula.  Made by a Welsh soap maker Charlotte Jones.

Natural ingredients, gentle on very sensitive skin prone to Eczema at an affordable price.


And no plastic packaging !

Sebon llaeth gafr a wnaed ar ddaliad bach ym Mhen Llŷn. Gwnaed gan wneuthurwr sebon o Gymru, Charlotte Jones.

Mae'r gynhwysion Naturiol, yn dyner ar groen sensitif iawn yn dueddol o Ecsema am bris fforddiadwy.

A dim pecynnu plastig!

117136265_1619431354904849_6487378114114854688_o_edited.jpg