Soap'n you all have a very good Christmas !

Free Postage over £10

 

Cwt Gafr

Handcrafted Goats Milk Soap
Sebon Llaeth Geifr â wedi'i wneud â llaw

All natural goats milk soap made on a small holding on the Llyn Peninsula.  Made by a Welsh soap maker Charlotte Jones.

All Natural ingredients, gentle on very sensitive skin prone to Eczema and Psoriasis at an affordable price.


And no plastic packaging !

Pob sebon llaeth gafr naturiol a wnaed ar ddaliad bach ym Mhen Llŷn. Gwnaed gan wneuthurwr sebon o Gymru, Charlotte Jones.

Mae'r holl gynhwysion Naturiol, yn dyner ar groen sensitif iawn yn dueddol o Ecsema a Psoriasis am bris fforddiadwy.

A dim pecynnu plastig!

Image.jpeg
 
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

©2018 by Cwt Gafr & Goaty