Cwt Gafr

Handcrafted Goats Milk Soap
Sebon Llaeth Geifr â wedi'i wneud â llaw

All natural goats milk soap made on a small holding on the Llyn Peninsula.  Made by a Welsh soap maker Charlotte Jones.

All Natural ingredients, gentle on very sensitive skin prone to Eczema and Psoriasis at an affordable price.


And no plastic packaging !

Pob sebon llaeth gafr naturiol a wnaed ar ddaliad bach ym Mhen Llŷn. Gwnaed gan wneuthurwr sebon o Gymru, Charlotte Jones.

Mae'r holl gynhwysion Naturiol, yn dyner ar groen sensitif iawn yn dueddol o Ecsema a Psoriasis am bris fforddiadwy.

A dim pecynnu plastig!

66113272_1243386509176004_2824002664260435968_n_edited_edited.jpg