Handcrafted Goats Milk Soap

Sebon Llaeth Geifr â wedi'i wneud â llaw

Handcrafted goats milk soap made on a small holding on the Llyn Peninsula.  

Natural ingredients, gentle on very sensitive skin prone to Eczema at an affordable price.


And no plastic packaging !

Sebon llaeth gafr a wnaed ar ddaliad bach ym Mhen Llŷn.

Mae'r gynhwysion Naturiol, yn dyner ar groen sensitif iawn yn dueddol o Ecsema am bris fforddiadwy.

A dim pecynnu plastig!

soap_edited.jpg