top of page
Z62_8280.JPG

About Team Goats!

Goats... we love them !

Our goats is as much a part of the family as my brothers (maybe more so).

My little business is self funded from the start, and has developed in so many ways.

The soap, Shampoo bars and Lotions are lovingly handmade on our small holding on the Llyn Peninsula, created with all natural ingredients. 

Why Goats Milk ? 

Goats milk has so many benefits to our skin. as a sufferer of eczema myself it just made sense ! 

Here are some benefits:

  • It is known that goat milk can reduce skin inflammation, and soothes dry and damaged skin.

  • Goats Milk is LOADED with essential nutrients and vitamin like vitamin C,B1,B6,B12 and E.

  • Goats Milk Soap acts as a gentle exfoliator. It is full of alpha-hydroxy acids that soften the skin by breaking down the glue that hold the dead skin cells together.

  • Goats milk has the closes PH level to our skin.

Our next step with Cwt Gafr is goat cheese, we will announce when we can officially sell the cheese !   

Exciting times ahead

Geifr... rydyn ni'n caru nhw :)

Mae ein geifr yn gymaint rhan o'r teulu â fy mrodyr (yn fwy felly efallai).

Mae fy musnes bach yn hunan-ariannu o'r cychwyn cyntaf, ac wedi datblygu mewn cymaint o ffyrdd.

Mae’r sebon, y bariau Siampŵ a’r Golchdrwythau wedi’u gwneud â llaw yn gariadus ar ein tyddyn ym Mhen Llyn, wedi’u creu gyda’r holl gynhwysion naturiol.

Pam Llaeth Geifr?

Mae gan laeth gafr gymaint o fanteision i'n croen. fel dioddefydd ecsema fy hun roedd yn gwneud synnwyr!

Dyma rai manteision:

  • Mae'n hysbys y gall llaeth gafr leihau llid y croen, a lleddfu croen sych a difrodi.

  • Mae Llaeth Geifr wedi'i LWYTHO â maetholion hanfodol a fitaminau fel fitamin C, B1, B6, B12 ac E.

  • Mae Sebon Llaeth Geifr yn gweithredu fel exfoliator ysgafn. Mae'n llawn asidau alffa-hydroxy sy'n meddalu'r croen trwy dorri i lawr y glud sy'n dal y celloedd croen marw gyda'i gilydd.

  • Mae gan laeth gafr y lefel PH agosaf at ein croen.

Ein cam nesaf gyda Cwt Gafr yw caws gafr, byddwn yn cyhoeddi pryd y gallwn werthu'r caws yn swyddogol!

Amseroedd cyffrous o'n blaenau

About: About
Z62_8705.JPG
About: Contact
bottom of page